Selamat Menunaikan Penilaian Tengah Semester Daring

Foto untuk : Selamat Menunaikan Penilaian Tengah Semester Daring

Dewan guru dan staf Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al I`anah serta Panitia Penilaian Tengah Semester (PTS) di dalamnya mengucapkan selamat menunaikan dan menuntaskan PTS untuk semester 2 tahun pelajaran 2020/2021. Sama dengan PTS dan Penilaian Akhir Semester (PAS) semester 1, pelaksanaan PTS untuk semester 2 masih perlu dilaksanakan secara daring, dengan masih dipergunakannya sistem aplikasi Computer based Test (CBT).

Insya Allah, PTS untuk semester 2 kali ini akan terlaksana dari Senin 1/3/2021, hingga Sabtu 6/3/2021. Dewan guru dan staf juga mengucapkan semoga mendapatkan hasil yang baik dan terbaik di PTS untuk semester 2 ini. Serta hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi. Tidak hanya evaluasi untuk belajar siswa siswi, tetapi juga evaluasi dewan guru dalam proses mengajar.

PPDB
Aplikasi CBT
RDM

Ke Atas